saraki zuban bht methii zuban hy , aur iski tarqi k liy hm saraikiton ko kafi mehnat karna hogi